top of page

UNDERVISNING

 

Jeg har en drøm...

 

 

Alle sundhedsmedarbejdere elsker deres arbejde!

På deres arbejdsplads, er det muligt, at gøre den forskel for andre,

som er grunden til de valgte at uddanne sig.

 

Samfundet anerkender sundhedsmedarbejdernes arbejde, som

værende noget af det mest værdifulde, man kan beskæftige sig

med - fordi man holder andres liv i sine hænder.

 

Derfor er der lange ventelister til sundhedsuddannelserne

og efter/videreuddannelserne hos AMU Fyn er blandt

de mest attraktive på markedet.

 

Ekstern underviser og konsulent 

Jeg er så heldig at være tilknyttet AMU Fyn som ekstern

underviser og konsulent. Vi uddanner folk og ikke nok

med det - vi gør det gennem visionær, innovativ og top ambitiøs

undervisning.

 

 

Jeg får andre til at brænde igennem, så de ikke brænder ud... 

 

Jeg er en faglig stolt social- & sundhedshjælper og sygeplejerske, med 25 års solid erfaring, viden og kompetencer

indenfor alle områder af pleje og behandling. Jeg er særlig god til at transformere den viden kursisterne har brug for,

fordi jeg kender den virkelig verden.

Når jeg underviser, har jeg en særlig evne til at “mærke” klasserummet og mine kursister. Jeg bruger min veludviklede

intuition og viden om mennesker til at møde dem lige dér hvor de er.

 

En tidligere kursist udtrykte det sådan her; 

“Fantastisk engageret underviser, der var velforberedt og havde en rigtig god måde at undervise på.

Undervisningen var dedikeret og sjov, så jeg følte ikke, at det var hårdt at sidde så mange timer.

Jeg vil til enhver tid, gerne deltage i et kursus hvor Marianne underviser”

Vores samfund har brug for at sundhedsmedarbejdere, i nutiden og fremtiden, brænder igennem - der er ikke

råd til de brænder ud. Derfor skal vi turde drømme stort og have kæmpe ambitioner på deres og samfundets vegne.

 

 

Vi tilbyder en lang række efter/videreuddannelser til sundhedsmedarbejdere

Anerkendende kommunikation er meget mere end bare ord.

- Sådan kommunikere i bedst med kollegaer, borgere og pårørende på en omsorgsfuld og værdig måde, så alle oplever at blive lyttet til og anerkendt, således konflikter minimeres

(42834) (3 dage) 

Patientsikkerhed/utilsigtede hændelser - Forebyggelse fremfor helbredelse?

- Sådan skaber I den bedste læringskultur omkring utilsigtede hændelser, således i højner patientsikkerheden og samtidig bliver klar til den kommende lovgivningsændring pr. 1. januar 2022, hvor rapporteringspligten ændres til at gælde alle.

(40823) (1 dag)

Konflikter skaber positiv forandringer, hvis I vil

- Sådan spotter og håndterer I potentielle konflikter inden de udvikler sig og skader både samarbejdet og jeres trivsel. 

(41687) (3 dage) 

... og mange flere efter/videreuddannelses tilbud tilrettelagt både som enkeltstående kurser og som kompetenceforløb i åbne og lukkede forløb.

Kontakt 

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 51 28 35 61 eller kontakt@mariannewalter.dk 

for at høre mere om hvilke muligheder jeres arbejdsplads har for efter/videreuddannelse. 

150902184_189079626348582_78489501516211
images (10).png
bottom of page