top of page

Egentlig er det meget enkelt...

 

JUST CARE

Design uden navn (26).png

I mine 30 år inden for sundhedsvæsenet som social- og sundhedshjælper, sygeplejerske og leder, er min oplevelse at tiden til omsorg, nærværet, og det at kunne gøre tingene ordentligt med udgangspunkt i det hele menneske, desværre har meget trænge kår. 

Engang blev jeg fyret som hjemmesygeplejerske, fordi jeg lavede for meget - ja det stod der, og det skabte problemer fordi der var nogle der ikke lavede så meget.

At drage omsorg for det hele menneske, det har jeg altid gjort og ment var det rigtige at gøre. Jeg kunne aldrig drømme om at forlade et menneske i nød eller et menneske som har brug for min hjælp. Jeg er sådan et mennesker der altid søger at efterlade mine medmennesker i bedre balance og humør, end da jeg kom. Jeg bruger min sunde fornuft, min store faglighed og medmenneskelighed til at drage omsorg for hele menneske, både krop, sind og sjæl.

Sådan har jeg altid gjort og det vil jeg blive ved med.
 
Jeg mener det er en menneskeret, at der skal være tid til at vi kigger hinanden i øjnene, tid til nærvær, tid til at mærke efter hvad det enkelte menneske har brug for og ikke mindst tid til at gøre tingene ordentligt. Vi skal bruge tiden på at forebygge fremfor at helbrede.

Tiden er afgørende for om det vi hjælper mennesker med, giver mening, virker og i første og sidste ende hjælper mennesket til større egenomsorg, sundhed og livsglæde.
 
Det er min overbevisning at vi mennesker, uanset hvem vi er, har brug for 'rettidig omsorg'; den rigtige omsorg på og til rette tid. Jeg mener det er afgørende for vores sundhed, velvære og evne til at komme i balance igen, at vi mødes af rettidig omsorg.
 
Just Care er skabt fordi jeg har et brændende ønske om skabe en ny omsorgskultur i Danmark, som sikrer at vores ældre og deres pårørende, får lige præcis den omsorg de har brug for, hver dag! 
 
Jeg mener det er fuldstændig afgørende for et sundt samfund, at vi har høje ambitioner på menneskers vegne. Egentlig er det meget enkelt, Just Care...

#omsorg #livsglæde #omsorgskultur #ældre #pårørende #detgodeliv #værdighed #ordentlighed #rettidigomsorg

144009367_296939752036434_19022790356675

CEO & Founder Just Care ApS 

 

Jeg er en faglig stolt social og sundhedshjælper og sygeplejerske gennem 30 år. 

 

Jeg er et meget givende og omsorgsfuldt menneske, som helt naturligt bruger min næstekærlighed i mit arbejde som sygeplejerske og som menneske.

 

Næstekærlighed er, at bede om hjælp til og bede for andre herunder at drage omsorg og udvise medfølelse for alle, uanset hvem det er.

 

Jeg er til en hver tid, som sygeplejerske, ansvarlig og forpligtet til at yde omsorg i den hensigt at patienten oplever velvære. Omsorgen udspiller sig i relationen, og når jeg som sygeplejerske møder patienten, er jeg forpligtet til at møde denne i en forståelse båret af næstekærlighed.

God etisk praksis vil sige, at vise omhu for det sårbare liv og at den enkelte patient sikres beskyttelse og omsorg.

 

(Kilde: Sygeplejeetiske Grundværdier -  Sygeplejeetiske Retningslinier)

bottom of page