top of page

Sundhedsvæsenets nye klæder 

Kære medborgere i Danmark

Jeg håber, at jeg vil kunne betro dig alt, som jeg aldrig før har kunnet betro nogen før. 

Og jeg håber du vil blive en stor støtte til at få

omsorgen, medfølelsen og personalismen

tilbage i sundhedsvæsenet.

 

Til glæde for dig, mig og os alle sammen.

Bogen er tilegnet alle de vidunderlige borgere og patienter jeg har mødt på min vej.

 

Hjertelig Tak til jer alle.  

 

Designs power t-shirt (28).png

I mine 25 år inden for sundhedsvæsenet som social- og sundhedshjælper, sygeplejerske og leder, er min oplevelse at tiden til omsorg, nærværet, at kunne gøre tingene ordentligt med udgangspunkt i det hele menneske, desværre har meget trænge kår

Dét er som om, at systemet efterhånden kun er til for systemets egen skyld? Systemet har glemt at systemet aldrig havde eksisteret uden de mennesker, som hver dag er "kunder i butikken". 

Faktisk holder man jo heller ikke op med at være et menneske, bare fordi man bliver syg, svækket og sårbar?!

 

Det er en menneskeret, at der skal være tid til at vi kigger hinanden i øjnene, tid til at mærke efter hvad det enkelte menneske har brug for og tid til at gøre tingene ordentligt. 

 

Der skal være tid til, vi får kontakt med hinanden, tid til at vi kan udvise nærvær i relationen, tid til vi kan stoppe op og huske at trække vejret (og tid til at medarbejderne kan gå på toilettet og komme fra A til B) 

 

Tiden er afgørende for om de ydelser vi hjælper mennesker med, giver mening, virker og i første og sidste ende hjælper mennesket til større egenomsorg, sundhed og velvære. 

 

Det er min overbevisning at vi mennesker, uanset om vi er patienter, borgere, medarbejdere eller ledere i systemet, har vi brug for rettidig omsorg - det vil sige den rigtige omsorg på og til rette tid. Det er afgørende for vores sundhed, velvære og evne til at komme i balance igen, at vi mødes af rettidig omsorg. Når dét sker, kan vi tale om at systemet udviser rettidig omhu

 

Min hensigt med bogen Sundhedsvæsenets nye klæder er ikke at pege fingre af nogen eller fælde dom over systemet. Jeg vil gerne understrege betydningen af rettidig omsorg og rettidig omhu for mennesket der møder systemet og hvilken betydning det har at beslutningstagere og politikere har høje ambitioner på sundhedsvæsenets og ikke mindst på menneskers vegne. 

 

Vi er nødt til at tale om tingene, nu. 

 

Det er mit ønske at bogen lægger op til en debatom det virker det vi gør og hvis ikke, hvad skal vi gøre i stedet for?

 

I bogen synliggøre jeg hvad omsorgen i sundhedsvæsnet er og hvorfor det er så vigtigt at vi insistere på rettidig omsorg

 

Med udgangspunkt i talrige fiktive cases synligører jeg hvorfor jeg mener at omsorgen har trange kår i den nuværende form, og viser hvad god og omsorgsfuld pleje og behandling kræver, hvilke rammer der skal være tilstede og hvad det koster at udføre rettidig omsorg og hvad det koster at lade være. 

144009367_296939752036434_19022790356675

Om forfatteren Marianne Walter 

 

Jeg er en faglig stolt social og sundhedshjælper og sygeplejerske gennem 25 år. 

 

Jeg er et kristent menneske og helt naturligt bruger jeg min næstekærlighed i mit arbejde som sygeplejerske og som menneske.

 

Næstekærlighed er, at bede om hjælp til og bede for andre herunder at drage omsorg og udvise medfølelse for alle, uanset hvem det er.

 

Jeg er til en hver tid, som sygeplejerske, ansvarlig og forpligtet til at yde omsorg i den hensigt at patienten oplever velvære. Omsorgen udspiller sig i relationen, og når jeg som sygeplejerske møder patienten, er jeg forpligtet til at møde denne i en forståelse båret af næstekærlighed.

God etisk praksis vil sige, at vise omhu for det sårbare liv og at den enkelte patient sikres beskyttelse og omsorg.

 

(Kilde: Sygeplejeetiske Grundværdier -  Sygeplejeetiske Retningslinier)

Hold mig orienteret hvornår bogen udkommer

images%20(4)_edited_edited.png
bottom of page